Strona g?ówna

 

Zebrania kierowników jednostek uczestnicz?cych w wykonywaniu procedur transplantacyjnych

 

               

 
 
Zebrania kierowników jednostek 
O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
O?rodki dawców szpiku 
O?rodki kwalifikuj?ce 

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

2020 r.

Zdalne spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob?
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków;
9 listopada 2020 r. (poniedzia?ek) godz. 9.00

Program

Powitanie. Plan spotkania.

dr hab. Artur Kamiński

9.00

Biologia i epidemiologia wirusa  SARS-CoV-2

prof. Tomasz Dzieci?tkowski

9.05

Pobieranie i przeszczepianie oraz kwalifikacja do leczenia przeszczepieniem w?troby w czasach pandemii COVID-19. Podsumowanie. Liczby.

dr hab. Jaros?aw Czerwiński

9.50

Aktywno?? transplantacyjna w obszarze pobierania i przeszczepiania w?troby oraz kwalifikacji chorych do leczenia przeszczepieniem. Do?wiadczenia w?asne o?rodka przekazane przez jego przedstawiciela.

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
UCK w Gdańsku

10.00

Oddzia? Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
?UM w Katowicach

10.10

Oddzia? Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddzia? Chirurgii Naczyniowej
SP WSzZ w Szczecinie

10.20

Klinika Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów
CZD Warszawa

10.30

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i W?troby CSK
UCK WUM, Warszawa

10.40

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SKDJ
UCK WUM, Warszawa

10.50

Koordynacja pobrań narz?dów, w tym pobrań w?troby

mgr Krzysztof Zaj?c

11.00

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

mgr Magdalena Kramska

11.10

Wolne wnioski. Dyskusja. Inne sprawy.

Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

11.40
Koniec spotkania planowany jest o godz. 12.00

 

Zdalne spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych serce
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków;

9 listopada 2020 r. (poniedzia?ek) godz. 12.00

Program

Powitanie. Plan spotkania.

dr hab. Artur Kamiński

12.00

Biologia i epidemiologia wirusa  SARS-CoV-2

prof. Tomasz Dzieci?tkowski

12.05

Pobieranie i przeszczepianie oraz kwalifikacja do leczenia przeszczepieniem serca w czasach pandemii COVID-19. Podsumowanie. Liczby.

dr hab. Jaros?aw Czerwiński

12.50

Aktywno?? transplantacyjna w obszarze pobierania i przeszczepiania serca oraz kwalifikacji chorych do leczenia przeszczepieniem. Do?wiadczenia w?asne o?rodka przekazane przez jego przedstawiciela.

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
UCK w Gdańsku

13.00

Oddzia? Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
KSS w Krakowie

13.10

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Katedry Kardio-Torakochirurgii
UM w Poznaniu

13.20

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
IK Warszawa

13.30

Katedra i Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ?UM

13.40

Koordynacja pobrań narz?dów, w tym pobrań serca

dr Adam Parulski

13.50

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

mgr Magdalena Kramska

14.00

Wolne wnioski. Dyskusja. Inne sprawy.

Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

14.40
Koniec spotkania planowany jest o godz. 15.00

 

Zdalne spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych p?uca
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków;

9 listopada 2020 r. (poniedzia?ek) godz. 15.00

Program

Powitanie. Plan spotkania.

dr hab. Artur Kamiński

15.00

Biologia i epidemiologia wirusa  SARS-CoV-2

prof. Tomasz Dzieci?tkowski

15.05

Pobieranie i przeszczepianie oraz kwalifikacja do leczenia przeszczepieniem p?uc w czasach pandemii COVID-19. Podsumowanie. Liczby.

dr hab. Jaros?aw Czerwiński

15.50

Aktywno?? transplantacyjna w obszarze pobierania i przeszczepiania p?uc oraz kwalifikacji chorych do leczenia przeszczepieniem. Do?wiadczenia w?asne o?rodka przekazane przez jego przedstawiciela.

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
UCK w Gdańsku

16.00

Oddzia? i Klinika Torakochirurgii
UM w Poznaniu

16.10

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji
PUM w Szczecinie

16.20

Katedra i Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ?UM, Zabrze

16.30

Koordynacja pobrań narz?dów, w tym pobrań p?uc

dr Wojciech Saucha

16.40

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

mgr Magdalena Kramska

16.50

Wolne wnioski. Dyskusja. Inne sprawy.

Prowadzi dr. hab. med. Artur Kamiński

17.40
Koniec spotkania planowany jest o godz. 18.00

 

Zdalne spotkanie Kierowników o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki oraz trzustk?,
Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków, oraz Kierowników pracowni zgodno?ci tkankowej
10 listopada 2020 r. (wtorek) godz. 9.00

Program

Powitanie. Plan spotkania.

dr hab. Artur Kamiński

9.00

Biologia i epidemiologia wirusa  SARS-CoV-2

prof. Tomasz Dzieci?tkowski

9.05

Pobieranie i przeszczepianie oraz kwalifikacja do leczenia przeszczepieniem nerki w czasach pandemii COVID-19. Podsumowanie. Liczby.

dr hab. Jaros?aw Czerwiński

9.50

Aktywno?? transplantacyjna w obszarze pobierania i przeszczepiania nerek oraz trzustki oraz kwalifikacji chorych do leczenia przeszczepieniem. Do?wiadczenia w?asne o?rodka przekazane przez jego przedstawiciela.

Oddzia? Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
WSzS w Olsztynie

10.00

Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii
CSK MSWiA, Warszawa

10.10

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK
UCK WUM, Warszawa

10.20

Klinika Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów
CZD Warszawa

10.30

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SKDJ
UCK WUM, Warszawa

10.40

Oddzia? Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii.
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

10.50

Koordynacja pobrań narz?dów, w tym nerek

mgr ?ukasz Górski

11.00

Odczulanie wysokoimmunizowanych chorych oczekuj?cych na przeszczepienie nerki

prof. Marek My?lak

11.10

Diagnostyka immunologiczna chorych oczekuj?cych na przeszczepienie nerki - nowy algorytm badań i kryteria wyboru biorcy nerki

dr Gra?yna Moszkowska

dr Hanna Zielińska

11.30

Pracownia zgodno?ci tkankowej w nowych rejestrach transplantacyjnych

mgr Agnieszka Ja?brzykowska

11.50

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

mgr Magdalena Kramska

12.10

Wolne wnioski. Dyskusja. Inne sprawy.

dr hab. Artur Kamiński

12.45

 

2019 r.

Spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki, pracowni typowania tkankowego oraz koordynatorów transplantacyjnych

Spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki,
pracowni typowania tkankowego oraz koordynatorów transplantacyjnych
Warszawa 18– 06 - 2019 r., od godz. 12.00 do 17.00

Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Z?ota 48/54

Temat

Wyk?adowca

Wst?p i powitanie go?ci

Dr hab. med. Artur Kamiński

Kampania ?Solidarnie dla transplantacji”

Olga Lasota
(Fabryka Komunikacji Spo?ecznej)

Kwalifikacja i przeszczepianie nerek w Polsce w 2018 r.

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Wykorzystanie nerek zdyskwalifikowanych przez regionalne zespo?y transplantacyjne

Dr n. med. Anna Pszenny

Rejestr zdarzeń i reakcji niepo??danych

Dr n. med. Anna Pszenny

Biorcy wysokoimmunizowani - identyfikacja, leczenie i monitorowanie

Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
Dr n. med. Gra?yna Moszkowska

Funkcjonowanie programu LD

Mgr Ma?gorzata Hermanowicz

Do?wiadczenia przeszczepień od LD w USA

Dr n. med. Beata Mierzejewska
Prof. dr. hab. med. Stanis?aw Stepkowski

Nowe rejestry – zespo?y do wspó?pracy z CSIOZ

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Podsumowanie

 

Po zakończeniu spotkania (ok. godz. 16.00) zapraszamy na obiad 

 

 

 

Warszawa 2019-04-09

Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych narz?dy klatki piersiowej oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków.

9 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 11.00.
Siedziba Poltransplantu (ale 5 pi?tro).

Program

Powitanie. Plan spotkania.

Dr hab. Artur Kamiński

?Solidarnie dla Transplantacji; Zgoda na ?ycie”. Kampania promuj?ca dawstwo i medycyn? transplantacyjn? w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

Olga Lasota
(FKS, Fundacja Komunikacji Spo?ecznej)

Koordynacja pobrań i przeszczepień serca i p?uc.

Wielonarz?dowe przeszczepy serca, p?uc i innych narz?dów.

Krystyna Antoszkiewicz

Lista oczekuj?cych na przeszczepienie serca i p?uc.

Dr Dorota Lewandowska

Rejestr przeszczepień serca i p?uc.

Dr Piotr Malanowski

Zdarzenia i reakcje niepo??dane w pobieraniu  i przeszczepianiu serca i p?uc.

Dr n. med. Anna Pszenny

Alokacja serca i p?uc oraz nowy system teleinformatyczny Poltransplantu.

Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

Sprawy ró?ne.

 

Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob? oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków

Warszawa 2019-04-02

Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob? oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 pi?tro). 2 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 11.00.
Program

Powitanie. Plan spotkania.

Dr hab. Artur Kamiński

?Solidarnie dla Transplantacji” Zgoda na ?ycie. Kampania promuj?ca dawstwo i medycyn? transplantacyjn?.

Olga Lasota

Koordynacja pobrań i przeszczepień w?troby.

Krystyna Antoszkiewicz

Przeszczepianie w?troby i innych narz?dów.

Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

Lista oczekuj?cych na przeszczepienie w?troby.

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Rejestr przeszczepień.

Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

Zdarzenia i reakcje niepo??dane w pobieraniu  i przeszczepianiu w?troby.

Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

Alokacja w?troby i nowy system teleinformatyczny Poltransplantu.

Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

2018 r.

Spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych I przeszczepiaj?cych nerki w naszym kraju, pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych

Spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych I przeszczepiaj?cych nerki w naszym kraju, pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych w dniu 18 maja 2018 r., w Warszawie ul. Cha?ubińskiego 8 "Oxford Tower"

Plan spotkania

11.00 - 11.10 Powitanie dr hab. med. Artur Kamiński
11.10-11.30 Dzia?alno?? o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki w 2017 r. dr med. Dorota Lewandowska
11.30-11.45 Koordynacja krzy?owego przeszczepiania nerek od dawców ?ywych mgr Ma?gorzata Hermanowicz
11.45-12.00 Alokacja nerek; teoria, a praktyka

dr med. Dorota Lewandowska, mgr Ma?gorzata Hermanowicz

12.00-12.10 Dystrybucja pobrań trzustki dr hab. med. Jaros?aw Czerwiński
12.10.12.20 System jako?ci dawstwa nerek do przeszczepienia od ?ywych dawców - NPRMT dr hab. med. Jaros?aw Czerwiński
12.20-12.30 Krajowy punkt kontaktowy mgr Sylwia Borczon
12.30-13.00 Przerwa
13.00-14.00

Problemy zwi?zane z:

-kwalifikowaniem chorych do przeszczepienia nerki
- alokacj? I dystrybucj? nerek
- koordynacj? pobrań I przeszczepień nerek

dr hab. med. Jaros?aw Czerwiński, dr med. Dorota Lewandowska,

Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob? oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 pi?tro). 12 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 11.00.

Program

Powitanie. Plan spotkania.

Dr hab. Artur Kamiński

Pobieranie i przeszczepianie w?troby w 2017 r.

Krystyna Antoszkiewcz

Planowane zmiany w ustawie transplantacyjnej wp?ywaj?ce na dzia?alno?? o?rodków transplantacyjnych

Dr hab. Artur Kamiński

Dwa tysi?ce przeszczepień w?troby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i W?troby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Krzysztof Zieniewicz

Przeszczepiania w?troby u biorców z HCC, HCV i HBV

Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

Krajowa lista oczekuj?cych na przeszczepienie w?troby

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Istotne zdarzenia i istotne reakcje niepo??dane w przeszczepianiu w?troby

Dr hab. med. Jaros?aw Czerwiński, Jolanta Przygoda

Rzeczy dobre i rzeczy z?e w koordynacji pobrań i przeszczepień w?troby; perspektywa Poltransplantu i o?rodków transplantacyjnych

Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

Program wielonarz?dowego przeszczepienia w?troby i serca w Instytucie Kardiologii w Aninie

Dr hab. Maciej Kosieradzki, dr Adam Parulski, dr Anna Pszenny

Krajowy Punkt Kontaktowy (National Focal Point)

Mgr Sylwia Borczon

Wolne wnioski. Inne sprawy.

 

Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych narz?dy klatki piersiowej oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 pi?tro). 24 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 11.00.

Program

Powitanie. Plan spotkania.

Dr hab. Artur Kamiński

Pobieranie i przeszczepianie narz?dów klatki piersiowej w 2017 r.

Krystyna Antoszkiewcz

Planowane zmiany w ustawie transplantacyjnej wp?ywaj?ce na dzia?alno?? o?rodków transplantacyjnych

Dr hab. Artur Kamiński

Krajowa lista oczekuj?cych na przeszczepienie narz?dów klatki piersiowej

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Wspólne pobranie serca i p?uc. Jak ja to robi??

Dr hab. med. Bartosz Kubisa

Dr n. med. Tomasz Urbanowicz

Rzeczy dobre i rzeczy z?e w koordynacji pobrań i przeszczepień narz?dów klatki piersiowej; perspektywa Poltransplantu i o?rodków transplantacyjnych

Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

Krajowy Punkt Kontaktowy (National Focal Point)

Mgr Sylwia Borczon

Wolne wnioski. Inne sprawy.

 

 

2017 r.

Spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki, pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych

22 maja 2017 r. (poniedzia?ek), godz. 11.00

Plan spotkania:

1.

Wst?p i powitanie uczestników

Dr hab. n. med. Artur Kamiński

2.

Dzia?alno?? o?rodków kwalifikacyjnych i przeszczepiaj?cych nerki w 2016 r.

Dr n. med. Dorota Lewandowska

3.

Zmiany przepisów reguluj?cych dzia?alno?? stacji dializ. Organizacja przeszczepień nerek.

Dyskusja z udzia?em konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii, transplantologii klinicznej, przedstawicieli sieci stacji dializ, NFZ, Ministerstwa Zdrowia

4.

Przerwa  

 

5.

Pozwolenia na czynno?ci transplantacyjne w 2017 r. 

Dr hab. n. med. Artur Kamiński
Dr hab. n. med. Jaros?aw Czerwiński 

6.

Naruszenie zasad koordynacji i organizacji pobrań i przeszczepień narz?dów.

Dr hab. n. med. Jaros?aw Czerwiński

7.

Jednoczasowe przeszczepienie nerki i serca 

Dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki

8.

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy transplantacyjnej (z 12 kwietnia 2017 r.) 

Dr hab. n. med. Artur Kamiński

9.

Wolne wnioski 

 

Spotkanie kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob? oraz koordynatorów transplantacyjnych z tych o?rodków

Warszawa 2017-05-15

Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych w?trob?
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tycho?rodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 pi?tro). 15 maja 2017 r. (poniedzia?ek), godz. 11.00. 

Program 

Powitanie. Plan spotkania. Nowy Statut Poltransplantu

Dr hab. Artur Kamiński

Alokacja i dystrybucja pobrań w?troby w 2016 r.

Krystyna Antoszkiewcz

Krajowa lista oczekuj?cych

Dr n. med. Dorota Lewandowska

Rejestr przeszczepień. Rejestr ?ywych dawców. Rejestr istotnych zdarzeń i reakcji niepo??danych

Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

Pozwolenia na przeszczepianie narz?dów w 2017 r.

Dr n. med. Anna Pszenny

Naruszanie zasad koordynacji pobrań i przeszczepień narz?dów

Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

Sprawy przeszczepiania w?troby w Europie (materia?y Rady Europy) 

Dr hab. Artur Kamiński

Wolne wnioski. Inne sprawy.

 

 

dr hab. med. Artur Kamiński
Dyrektor Poltransplantu

 

Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych narz?dy klatki piersiowej oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków

Warszawa 2017-05-09

Spotkanie Kierowników o?rodków przeszczepiaj?cych narz?dy klatki piersiowej
oraz Koordynatorów Transplantacyjnych z tych o?rodków

Siedziba Poltransplantu (ale 5 pi?tro). 8 maja 2017 r. (poniedzia?ek), godz. 11.00.

Program

Powitanie. Plan spotkania

Dr hab. Artur Kamiński

Alokacja i dystrybucja pobrań serca w latach 2015 – 2016

Krystyna Antoszkiewcz

?Akcja Serce”

Dr hab. Artur Kamiński

Naruszanie zasad koordynacji pobrań i przeszczepień narz?dów. Wyniki przeszczepiania narz?dów klatki piersiowej w Polsce

Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

Pozwolenia na przeszczepianie narz?dów w 2017 r.

Dr Anna Pszenny

Program jednoczasowego przeszczepienia serca i nerki w Instytucie Kardiologii w Aninie i Szpitalu Klinicznym Dzieci?tka Jezus

Prof. Mariusz Ku?mierczyk,
Dr hab. Maciej Kosieradzki

Wykorzystanie cross-matchu przy przeszczepianiu p?uc

Dr hab. Bartosz Kubisa

Sprawy przeszczepiania narz?dów klatki piersiowej w Europie (materia?y Komisji Europejskiej)

Dr hab. Jaros?aw Czerwiński

Wolne wnioski

 

dr hab. med. Artur Kamiński
DyrektorPoltransplantu

 

Spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki oraz pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych
14 kwietnia 2016 r.

Krajowa Lista Osób Oczekuj?cych na Przeszczepienie                          Warszawa, 11.03.2016 r.

Kierownik: dr n. med. Dorota Lewandowska
tel.  22 626 80 27, fax 22 626 80 29
e-mail: klo@poltransplant.pl

Szanowni Państwo

W dniu 14.04.2016 r. o godz 1100 w Warszawie przy ul. Cha?ubińskiego 8, (Oxford Tower (dawna nazwa Intraco II) odb?dzie si? spotkanie kierowników o?rodków kwalifikuj?cych i przeszczepiaj?cych nerki w naszym kraju oraz pracowni typowania tkankowego i koordynatorów transplantacyjnych,  na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Plan spotkania:

Godzina

Temat

Osoba prezentuj?ca

11 – 11.10

Powitanie Go?ci

Prof. Roman Danielewicz

11.10 – 11.25

Dzia?alno?? o?rodków kwalifikacyjnych i przeszczepiaj?cych nerki w 2015 r.

Dr Dorota Lewandowska

11.25 – 11.30

Cechy immunologiczne potencjalnych dawców narz?dów zgromadzone w CRNPDSIKP.

Mgr Anna ??czycka

11.30 – 11.50

Zdarzenia i reakcje niepo??dane zwi?zane z przeszczepianiem nerek

Prof. Roman Danielewicz

11.50 – 12.05

Rejestry transplantacyjne – stopień wype?nienia

Dr hab. med. Jaros?aw Czerwiński

12.05 – 12.30

G?os konsultantów krajowych w dziedzinie transplantologii klinicznej i nefrologii

Prof. Lech Cierpka

Prof. Marian Klinger

12.30 – 12.45

Wolne wnioski

 

12.45 – 13.00

Przerwa

 

13.00 - 13.25

Nowe metody oceny immunizacji chorych oczekuj?cych na przeszczepienie nerki

Prof. Alicja D?bska - ?lizień

13.25 – 13.50

Praktyczne aspekty nowoczesnej diagnostyki immunologicznej potencjalnych biorców nerki

Prof. Magdalena Durlik

13.50 – 14.05

?Cut-off” a wirtualny crossmatch

Dr Gra?yna Moszkowska

14.05 – 14.20

Wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostyki immunologicznej biorców nerki – do?wiadczenia polskie.

Dr Dorota Lewandowska

14.20 – 14.30

Zakończenie spotkania

 

 

Uprzejmie prosz? o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie (226268027, 22 6268028) lub drog? mailow? klo@poltransplant.pl  do 31.03.2016  r.

Program uaktualniono dn. 13.04.2016 r.

 

© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

免费人成