Strona g?ówna

 

O?rodki przeszczepiaj?ce w?trob?

 

               

 

Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
O?rodki dawców szpiku 
O?rodki kwalifikuj?ce 

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

BYDGOSZCZ

Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii W?troby i Chirurgii Transplantacyjnej
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 47 30
tel./fax 52 585 40 16

email: klinchir@cm.umk.pl
Kierownik: dr hab. med. Maciej S?upski, prof. UMK

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 48 80

fax 52 585 40 02

e-mail:
sekretariat@jurasza.pl
dyrektor: dr n. o zdr. in?. Jacek Kry?


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * przechowywanie w?troby pobranej od zmar?ych dawców
* przeszczepianie w?troby pobranej od zmar?ych dawcówi
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii W?troby i Chirurgii Transplantacyjnej

* data wydania pozwolenia:   02.03.2021
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

GDA?SK

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, 80-210 Gdańsk
tel.: 58 349 30 10
fax: 58 349 30 50
email:
ichir@gumed.edu.pl
Kierownik: dr hab. med. ?ukasz Kaska

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 584 40 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie w?troby od  zmar?ych dawców  w ramach dzia?alno?ci Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   07.11.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

KATOWICE

Oddzia? Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Miel?ckiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 

tel. 32 255 50 52 

fax 32 259 15 55 
email:
chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Robert Król

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Miel?ckiego,
?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00,

fax 32 255 46 33
Dyrektor:
dr med. W?odzimierz Dziubdziela


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, w?troby i trzustki od zmar?ych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki oraz nerki i w?troby od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   13.11.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

Oddzia? Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddzia? Chirurgii Naczyniowej
SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
email: chirurgia.spwsz@gmail.com
Kierownik: dr med. Samir Zeair

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 90 10, fax 91 813 90 09
email. spwsz@spwsz.szczecin.pl
Dyrektor: Ma?gorzata Usielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców
* pobieranie przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców

* przechowywanie i przeszczepianie w?troby od zmar?ych dawców

* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i w?troby od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Oddzia?u Chirurgii Naczyniowej
* data wydania pozwolenia:   17.11.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i W?troby WUM
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 25 45, 22 599 25 46
fax 22 59915 45
email: hepaclin@wum.edu.pl
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna ?ukasik

Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie w?troby od ?ywych dawców
*  przechowywanie i przeszczepianie w?troby od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i W?troby
* data wydania pozwolenia:   08.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60

fax 22 815 14 50

email:
e.danielewska@czd.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
email: dyrektor@czd.pl
Dyrektor: dr n. med.  Marek Migda?


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych i ?ywych dawców
 *przechowywanie i przeszczepianie w?troby od zmar?ych i  ?ywych dawców

w ramach dzia?alno?ci Kliniki Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów
* data wydania pozwolenia:   23.10.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus, UCK WUM
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,

fax 22 502 21 55

Kierownik: prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna ?ukasik

Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00, Fax 22 502-21-39


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, w?troby i  trzustki od zmar?ych dawców

* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz auto- i allogeniczne przeszczepianie wysp trzustkowych 
* data wydania pozwolenia:   21.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od 22 grudnia 2017 r.)

WROC?AW

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw

tel. 71 733 2003,

fax 71 733 2009

Kierownik: Prof. dr hab. med. Dariusz Janczak

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09

Dyrektor:
Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *naprzechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców
*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców

*przechowywanie i przeszczepianie w?troby od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   23.10.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgiczna,
Kliniczny Oddzia? Chirurgii Transplantacyjnej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wroc?aw
tel. 261 660 154  oraz  261 660 155
fax. 261 660 156
e-mail:
btr@4wsk.pl
Kierownik: dr hab. n. med. Mariusz Chabowski, prof. UMW

Ordynator chirurgii transplantacyjnej:
dr n. med. Pawe? Chudoba

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wroc?aw
tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
e-mail:
szpital@4wsk.pl
Komendant:
p?k dr n. med. Wojciech Tański


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*przechowywanie w?troby pobranej od zmar?ych dawców
*przeszczepianie w?troby pobranej od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Klinicznego Oddzia?u Chirurgii Transplantacyjnej

* data wydania pozwolenia:   26.02.2021
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

 

免费人成