Strona g?ówna

 

 

 

O?rodki przeszczepiaj?ce trzustk?, wyspy trzustkowe

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

               

 

Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
O?rodki dawców szpiku 
O?rodki kwalifikuj?ce 

Przeszczepianie nerki i trzustki lub trzustki
Przeszczepianie wysp trzustkowych

 

     

Przeszczepianie nerki i trzustki lub trzustki

KATOWICE

Klinika

Szpital

Oddzia? Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Miel?ckiego, ?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 

tel.32 259 15 20, 32 255 50 52 

fax 32 259 15 55
email:
chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl
Kierownik: dr hab. med. Robert Król

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Miel?ckiego,
?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00,

fax 32 255 46 33
Dyrektor:
dr med. W?odzimierz Dziubdziela


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, w?troby i trzustki od zmar?ych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki oraz nerki i w?troby od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   13.11.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PUM 
al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin

tel. 91 466 11 29,

fax 91 466 11 30

email: chirurgia.transplantacyjna@spsk2-szczecin.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Ostrowski

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin
tel. 91 466 10 10, 91 466 10 12

email: spsk2@spsk2-szczecin.pl
Dyrektor:
dr n. zdr. Marcin Sygut


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców

* przechowywanie I jednoczasowe przeszczepianie nerki I trzustki od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Klinika Chirurgii Ogólnej I Transplantacyjnej 

* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

WARSZAWA

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM
Centralny Szpital Kliniczny, UCK WUM

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

tel. 22 599 24 67, 22 599 24 68, 22 599 10 98,

fax 22 59914 68

Kierownik: prof. dr hab. med. S?awomir Nazarewski

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna ?ukasik

Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, nerek i trzustek oraz trzustek od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   02.02.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus UCK WUM

ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,

fax 22 502 21 55

Kierownik: prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna ?ukasik

Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00, Fax 22 502-21-39


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, w?troby i  trzustki od zmar?ych dawców

* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa)
* data wydania pozwolenia:   21.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii  
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

ul. Wo?oska 137, 02-507 Warszawa 

tel. 22 508 12 17

fax 22 508 12 66 

email:
transplantologia@cskmswia.pl
Kierownik: prof. dr hab. med.
Marek Durlik

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wo?oska 137, 02-507 Warszawa

tel. 22 5081020,

fax 22 845 14 68

email.
dyrekcja@cskmswia.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. Waldemar Wierzba


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na przechowywanie i przeszczepianie nerek, nerki i trzustki oraz trzustki od zmar?ych dawców
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii - Oddzia? Transplantologii
* data wydania pozwolenia:   20.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Przeszczepianie wysp trzustkowych

GDA?SK

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, 80-210 Gdańsk
tel.: 58 349 30 10
fax: 58 349 30 50
email:
ichir@gumed.edu.pl
Kierownik: dr hab. med. ?ukasz Kaska

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 584 40 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

* przeszczepianie allogennych wysp trzustkowych od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej ul Smoluchowskiego 17
* data wydania pozwolenia:   16.03.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

 

免费人成