Strona g?ówna

 

Statystyka 2022 r.

 

Przy publikowaniu danych udost?pnianych przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie ?ród?a

Statystyka 2021 
Statystyka 2020 
Statystyka 2019 
Statystyka 2018 
Statystyka 2017 
Statystyka 2016 
Statystyka 2015 
Statystyka 2014 
Statystyka 2013 
Statystyka 2012 
Statystyka 2011 
Statystyka 2010 
Statystyka 2009 
Statystyka 2008 
Statystyka 2007 
Województwa 2007-2011 

 


Poni?sze dane maj? jedynie charakter orientacyjny, pe?ne informacje s? podawane w Biuletynie Poltransplantu

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

Liczba zmar?ych dawców narz?dów w 2022 r.

Miesi?c

Dawców ogólem

Dawców rzeczywistych

Styczeń

34

25

Luty

 

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

Lipiec

 

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Pa?dziernik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

Razem:

34

25


Liczba zmar?ych dawców narz?dów w 2022 r.

Statystyka przeszczepiania narz?dów od zmar?ych dawców w miesi?cach 2022 r.:

  Nerka Nerka + Trzustka* W?troba Serce P?uco

Razem

Styczeń 39 1 20 16 4 80
Luty            
Marzec            
Kwiecień            
Maj            
Czerwiec            
Lipiec            
Sierpień            
Wrzesień            
Pa?dziernik            
Listopad            
Grudzień            
Razem: 39 1 20 16 4 80

*-??cznie przeszczepianie nerki-trzustki, trzustki, wysp trzustkowych

Statystyka przeszczepiania narz?dów od zmar?ych dawców w miesi?cach 2022 r.

Statystyka przeszczepiania narz?dów od zmar?ych dawców w miesi?cach 2022 r.

Statystyka przeszczepiania narz?dów od zmar?ych dawców w miesi?cach 2022 r.


Przeszczepianie narz?dów od ?ywych dawców w 2022 r.

miesi?c

liczba przeszczepień nerki od ?ywych dawców

liczba przeszczepień cz??ci  w?troby od ?ywych dawców

styczeń

2

1

luty

 

 

marzec

 

 

kwiecień

 

 

maj

 

 

czerwiec

 

 

lipiec

 

 

sierpień

 

 

wrzesień

 

 

pa?dziernik

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

RAZEM

2

1

Przeszczepianie narz?dów od ?ywych dawców w 2022 r.


Przeszczepianie tkanek oka w 2022 r.

miesi?c

liczba przeszczepień tkanek oka

styczeń 49
luty  
marzec  
kwiecień  
maj  
czerwiec  
lipiec  
sierpień  
wrzesień  
pa?dziernik  
listopad  
grudzień  

RAZEM

49

Przeszczepianie tkanek oka w 2022 r.

Krajowa Lista Oczekuj?cych na Przeszczepienie 2022 r. 

Oczekuj?cych
na
przeszczepienie

nerki

nerki i
trzustki

nerki i
serca

nerki i
w?troby

trzustki

w?troby

serca

serca i
p?uca

serca i
w?troby

p?uca

Razem

Styczeń* 1015 46 1 5 16 143 412 8 2 157 1805
Luty*                      
Marzec*                      
Kwiecień*                      
Maj*                      
Czerwiec*                      
Lipiec*                      
Sierpień*                      
Wrzesień*                      
Pa?dziernik*                      
Listopad*                      
Grudzień*                      

Osoby zg?oszone do KLO po zakwalifikowaniu do przeszczepienia w O?rodku Kwalifikacyjnym, bez chorych czasowo zawieszonych
*Oczekuj?cych ostatniego dnia miesi?ca

Oczekuj?cych
na
przeszczepienie

kończyny górnej rogówki
Styczeń* 16 3096
Luty*    
Marzec*    
Kwiecień*    
Maj*    
Czerwiec*    
Lipiec*    
Sierpień*    
Wrzesień*    
Pa?dziernik*    
Listopad*    
Grudzień*    

Krajowa Lista Oczekuj?cych na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekuj?cych na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekuj?cych na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekuj?cych na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekuj?cych na Przeszczepienie 2022 r.

 

Krajowa Lista Oczekuj?cych na Przeszczepienie 2022 r.

Krajowa Lista Oczekuj?cych na Przeszczepienie 2022 r.


Krajowa Lista Oczekuj?cych na Przeszczepienie 2021 r.

 

 

Dzia?alno?? Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi P?powinowej

Pobrania komórek krwiotwórczych w 2021 r.od dawców zarejestrowanych w CRNPDSiKP

 

* Przeszczep szpiku
** Przeszczep komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*** Leczenie limfocytami dawcy

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP

Liczba aktywnych potencjalnych dawców komórek krwiotówrczych zarejestrowanych w CRNPDSiKP


Powy?sze dane maj? jedynie charakter orientacyjny, pe?ne informacje s? podawane w Biuletynie Poltransplantu

Przy publikowaniu danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" prosimy o podanie ?ród?a

Dane z lat poprzednich: Biuletyny Poltransplantu

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

免费人成