Strona g?ówna

 

O?rodki przeszczepiaj?ce serce

 

               

 

Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
O?rodki dawców szpiku 
O?rodki kwalifikuj?ce 

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

GDA?SK

Klinika Szpital

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. D?binki 7, 80-211 Gdańsk
tel. 58 584 42 00, 
fax 58 349 76 69

Kierownik  Prof. dr hab. med. Jan Rogowski

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 584 40 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie serca od zmar?ych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie serca i nerki od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
* data wydania pozwolenia:   28.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie p?uc od zmar?ych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie wielonarz?dowe: serca i p?uc od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
* data wydania pozwolenia:   26.04.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

KRAKÓW

Oddzia? Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II

ul. Pr?dnicka 80, 31-202 Kraków

tel. 12 614 30 75,

fax 12 423 39 00

Kierownik: Prof. dr hab. med. Bogus?aw Kapelak 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II
ul. Pr?dnicka 80, 31-202 Kraków
tel. 12 614 20 02, fax 12 614 22 66
e-mail.
sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl
Dyrektor: Grzegorz Fitas


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie serca od zmar?ych dawców
* data wydania pozwolenia:   05.01.2018 (ze skutkiem od dnia 12 stycznia 2018 r.)
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

POZNA?

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Katedry Kardio-Torakochirurgii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Szpital Kliniczny im. Heliodora ?wi?cickiego UM w Poznaniu

ul. D?uga 1/2, 61-848 Poznań

tel./fax 61 854 90 85; tel. 61 854 92 10

Kierownik: Prof. dr hab. med. Marek Jemielity

Szpital Kliniczny im. Heliodora ?wi?cickiego UM w Poznaniu
ul. D?uga 1/2, 61-848 Poznań
tel. 61 854 90 00

fax 61 852 94 72
Dyrektor:
dr n. med. Krystyna Mackiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie serca
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie serca i p?uc
* data wydania pozwolenia:   28.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 12.01.2018 r.)

WARSZAWA

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii

ul. Alpejska 42,

04-628 Warszawa

tel. 22 343 46 10, 22 343 42 11, 22 343 45 48

fax 22 343 45 39

Kierownik: p.o. dr med. Krzysztof Ku?mierski

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardyna?a Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa,
tel.: 22 343 44 50
fax.: 22 343 45 00
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. ?ukasz Szumowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie serc od zmar?ych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie serc i nerek od zmar?ych dawców

* przechowywanie i przeszczepianie p?uc od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii oraz Kliniki Niewydolno?ci Serca i Transplantologii

* data wydania pozwolenia:   31.08.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*przechowywanie i przeszczepianie wielonarz?dowe serca i w?troby

w ramach dzia?alno?ci Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii oraz Kliniki Niewydolno?ci Serca i Transplantologii

* data wydania pozwolenia:   22.03.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

WROC?AW

Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii
Centrum Chorób Serca
ul. Borowska 213
50-556 Wroc?aw
tel.71 736 41 00
fax 71 736 41 09
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Marek Jasiński

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09

Dyrektor:
Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie serca pobranego od zmar?ych dawców
* przeszczepianie serca pobranego od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia?u Klinicznego Kardiochirurgii Centrum Chorób Serca

* data wydania pozwolenia:   03.02.2021
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

ZABRZE

Katedra i Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ?UM
ul. M.Sk?odowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
fax 32 278 43 34
Kierownik: dr hab. med. Tomasz Hrapkowicz

?l?skie Centrum Chorób Serca
ul. M.Sk?odowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34,
fax 32 278 43 34
email: sek.kch@sccs.pl
Dyrektor: Prof. dr hab. med. Marian Zembala


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * na przechowywanie i przeszczepianie serca od zmar?ych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie p?uc od zmar?ych dawców
* przechowywanie i wielonarz?dowe przeszczepianie serca i p?uc od zmar?ych dawców
* przechowywanie i wielonarz?dowe przeszczepianie serca i nerki od zmar?ych dawców
* przechowywanie i wielonarz?dowe przeszczepianie p?uc i nerki od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci Katedry i Oddzia?u Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
* data wydania pozwolenia:   07.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat
(ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

(wprowadzono zmiany w sentencji pozwolenia zgodnie z decyzj? Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2020 r.)

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

 

免费人成