Strona g?ówna

 

O?rodki kwalifikuj?ce

(kwalifikacja chorego do przeszczepienia nerki)

 

EULID Euro Living Donor Broszura Informacyjna

               

 

Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy(at)poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
O?rodki dawców szpiku 
O?rodki kwalifikuj?ce 

Dane kontaktowe do koordynatorów ?ywego dawcy mo?na znale?? tu: koordynator ?ywego dawcy

Dotyczy biorców nerek oraz nerki i trzustki:

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

BIA?YSTOK

O?rodek kwalifikuj?cy

Klinika Nefrologii i Transplantologii z O?rodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Bia?ymstoku
ul. ?urawia 14, 15-540 Bia?ystok
tel. 85 740 94 63; 85 740 94 60
fax. 85 743 45 86; 85 743 48 54
Kierownik:  
prof. dr hab. med. Jacek Ma?yszko

Koordynator ?ywego dawcy:

dr n.med Maria  Mazerska

 

dr n.med Alicja Rydzewska-Roso?owska

tel.: 604 330 187
e-mail: alicja.rosolowska@umb.edu.pl;

BYDGOSZCZ

O?rodek kwalifikuj?cy

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Szpital Uniwersytecki im. Jurasza
ul. M.Sk?odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 40 44
Kierownik: dr hab. med. Pawe? Stró?ecki,prof.UMK

Koordynator ?ywego dawcy:

dr n.med Aleksandra Woderska-Jasińska

tel./fax. 52 585 43 85; tel. kom. 603 080 628
e-mail: koordynator.transpl@cm.umk.pl

dr med. Maria Tomczak

 

GDA?SK

O?rodek kwalifikuj?cy

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych,
Instytut Chorób Wewn?trznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. D?binki 7, 80-211 Gdańsk
tel. 58 349 25 52
fax. 58 346 11 86
Kierownik: dr hab. med. Andrzej Chamienia

Koordynator ?ywego dawcy:

mgr Alicja Pato?a

tel.kom 791 545 645
e-mail: apatola@uck.gda.pl

KATOWICE

O?rodek kwalifikuj?cy

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych
SPSK im. A. Miel?ckiego, ?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 14 01, 32 255 26 95 
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Wi?cek

Koordynator ?ywego dawcy:

lek. med. Adam Ma?y

tel. kom. 509078824, e-mail: adammaly@onet.eu

KRAKÓW

O?rodek kwalifikuj?cy

Regionalny O?rodek Kwalifikacyjny 
Oddzia? Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

tel. 12 400 35 81,

fax 12 400 38 81

Kierownik: dr med. Ewa Ignacak

Koordynator ?ywego dawcy:

mgr Agata Szczepańska

tel. kom. 607 907 102; email: aszczepanska@su.krakow.pl

mgr Iwona Dymek

tel. 12 424 80 75, tel.kom. 605 052 406, e-mail: idymek@su.krakow.pl

LUBLIN

O?rodek kwalifikuj?cy

O?rodek Kwalifikuj?cy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. 81 7244705  fax: 81 7244649

Kierownik:
dr med. Iwona Baranowicz-G?szczyk

Koordynator ?ywego dawcy:

mgr Sylwia Boczkowska

tel. 81 724 47 11, 81 724 45 37,
fax 81 724 45 37,

e-mail: sylwia.boczkowska@spsk4.lublin.pl

dr n. med. Izabela Zakrocka

tel. 81 724 47 05, 81 724 45 37,
fax 81 724 45 37

email:
izabelazakrocka@gmail.com

?ÓD?

O?rodek kwalifikuj?cy

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - CSW 
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w ?odzi
ul.Pomorska 251, 92-213 ?ód?
tel. 42 201 55 00, 42 201 44 02
fax 42 201 44 01
Kierownik:
prof. dr hab. med. Micha? Nowicki

Koordynator ?ywego dawcy:

dr n. med. Anna Zawiasa - Bryszewska

tel. 506147058,
e-mail:
ania_zawiasa@go2.pl

OLSZTYN

O?rodek kwalifikuj?cy

O?rodek Kwalifikuj?cy do Przeszczepienia
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. ?o?nierska 18, 10-561 Olsztyn

tel. 89 538 64 36

fax 89 538 65 87

Kierownik: dr Norbert Kwella

Koordynator ?ywego dawcy:

mgr Marta Leszczyńska

tel. kom. 661 663 185,
fax 89 762 49 07
 e-mail: marta.jaworska3@gmail.com

dr Norbert Kwella

tel. 797 875 014;
fax 89 762 49 07
e-mail:
lista@wss.olsztyn.pl 

POZNA?

O?rodek kwalifikuj?cy

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych
SPSK nr 2 im. H. ?wi?cickiego UM
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel.61 867 19 61, 61 869 13 26,

fax 61 869 16 88

Kierownik: dr hab. med. Ilona Idasiak-Piechocka

Koordynator ?ywego dawcy:

dr n. med. Magdalena Pawlik

tel. 61 869 13 26; 61 869 13 38
e-mail: magdamosti@wp.pl

POZNA? II

O?rodek kwalifikuj?cy

O?rodek kwalifikuj?cy do przeszczepienia "Poznań - Lutycka"
Oddzia? Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
tel./fax 61 821 23 27
Kierownik:
prof. dr hab. med. Maciej G?yda

Koordynator ?ywego dawcy:

dr n.med Katarzyna Smyka?-Jankowiak

tel.kom 618 212 327
e-mail: smykaleczka@interia.pl

SZCZECIN I

O?rodek kwalifikuj?cy

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych PUM
SPSK nr 2

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel./fax 91 466 11 96

Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski

Koordynator ?ywego dawcy:

mgr Wojciech Brzóska

tel. 668 315 086
e-mail:
wojciech.brzoska@spsk-2.szczecin.pl

mgr Ewa Cichocka

tel. 887 663 730; 786 865 083
email: ecichocka123@gmail.com

SZCZECIN II

O?rodek kwalifikuj?cy

Oddzia? Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacja Dializ
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

tel. 91 813 96 11 tel./fax 91 813 96 19

Kierownik:
dr hab. med. Marek My?lak

Koordynator ?ywego dawcy:

dr n.med Marta  Gryczman

tel. 91 813 96 11, 91 813 96 15,
tel.kom. 505 350 290,
fax 91 813 96 19
e-mail: ziemba@op.pl

WARSZAWA

O?rodek kwalifikuj?cy

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewn?trznych
Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus, UCK WUM
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel./fax 22 502 21 29
Kierownik:
prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Koordynator ?ywego dawcy:

mgr Anna Lis

tel. 22 502 17 83,
tel. kom. 507 121 381 
email: anna.lis2@uckwum.pl 

lek. med. Dorota Miszewska-Szyszkowska

tel. 22 502 17 07, 22 502 12 32, 22 502 21 29,
fax 22 502 21 26

lek. med. Robert ?wider
mgr Krzysztof Zaj?c

tel. kom.  604 434 115
e-mail:
krzysztofzajac85@gmail.com

dr hab. med. Karolina K?dzierska-Kapuza

tel.477221918, 477221217,
tel. kom. 509316959
email: karolina.kedzierska@gmail.com

WARSZAWA CZD

O?rodek kwalifikuj?cy

Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadci?nienia T?tniczego
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 15 40

fax 22 81515 41

Kierownik:
prof. dr hab. med. Ryszard Grenda

Koordynator ?ywego dawcy:

dr Jacek Rubik

tel. 22 815 19 97
e-mail: j.rubik@ipczd.pl

WROC?AW

O?rodek kwalifikuj?cy

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213, 50-556  Wroc?aw

tel. 71 733 25 32, 71 733 25 02,, 71 733 25 05

fax 71 733 25 09
Kierownik: prof. dr hab. med. Oktawia Mazanowska

Koordynator ?ywego dawcy:

dr hab.n.med. Dorota Kamińska

tel. 885 853 058; email: dawcanerki@usk.wroc.pl

dr n. med. Renata K?ak

mgr Joanna Leginowicz

lek. med. Pawe? Poznański

mgr Aneta Postó?

Biorcy pediatryczni s? kwalifikowani do przeszczepienia nerki w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

 

免费人成