Strona g?ówna

 

Koordynator ?ywego dawcy

 

Koordynator ?ywego dawcy 
Szkolenia Koordynatorów 
Koordynator Transplantacyjny - Archiwum 
   
 
  Lista koordynatorów ?ywego dawcy w Polsce
Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

podmiot leczniczy

adres

kod pocztowy

miasto

koordynator

email

tel/fax

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z O?rodkiem Dializ, Uniwersytecki Szpital Kliniczny

?urawia 14

15-540

Bia?ystok

dr n.med. Maria Mazerska

nefrologiaamb@wp.pl

tel: 85 740 94 58,
fax 85 743 45 86

II Klinika Nefrologii z Oddzia?em Leczenia Nadci?nienia T?tniczego i Pododdzia?em Dializoterapii , Uniwersytecki Szpital Kliniczny

M. Sk?odowskiej -Curie 24 A

15-276

Bia?ystok

dr n.med. Alicja Rydzewska- Roso?owska

alicja.rosolowska@umb.edu.pl

tel.: 604 330 187

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A.Jurasza, Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

M. Sk?odowskiej -Curie 9 

85-094 

Bydgoszcz 

dr n.med. Aleksandra Woderska-Jasińska

koordynator.transpl@cm.umk.pl

tel./fax. 52 585 43 85;
603 080 628

dr n.med. Maria Tomczak

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Klinika Chirurgii Onkologicznej

D?binki 7

60-952

Gdańsk

mgr Alicja Pato?a

apatola@uck.gda.pl

tel. 791 545 645

Oddzia? Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Miel?ckiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego

Francuska 20-24

40-027

Katowice

lek. med. Adam Ma?y

adammaly@onet.eu

tel. 509 078 824

Szpital Uniwersytecki, Klinika Nefrologii ,Oddzia? Przeszczepów Collegium Medicum UJ

Macieja Jakubowskiego 2 

30-688 

Kraków 

mgr Iwona Dymek

idymek@su.krakow.pl

tel. 12 424 80 75;
605 052 406

mgr Agata Szczepańska

aszczepanska@su.krakow.pl

tel. 607 907 102

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Dr. K. Jaczewskiego 8 

20-954 

Lublin 

mgr Sylwia Boczkowska

sylwia.boczkowska@spsk4.lublin.pl

tel. 81 724 47 11;
81 724 45 37;
81 724 47 05;
fax 81 724 45 37

dr n. med. Izabela Zakrocka

izabelazakrocka@gmail.com

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w ?odzi

Kopcińskiego 22

91-153

?ód?

dr n. med. Anna Zawiasa - Bryszewska

ania_zawiasa@go2.pl

tel. 506 147 058

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

?o?nierska 18 

10-561 

Olsztyn 

dr n. med. Norbert Kwella

norbert.kwella@gmail.com

tel. 797 875 014;
fax 89 762 49 07

mgr Marta Leszczyńska

marta.jaworska3@gmail.com

tel. 661 663 185,
fax 89 762 49 07

Szpital Wojewódzki Oddzia? Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdzia?em Urologii,

Juraszów 7/19

60-179

Poznań

dr n.med. Katarzyna Smyka?-Jankowiak

smykaleczka@interia.pl

tel. 618 212 327

Szpital Kliniczny im. H. ?wi?cickiego UM w Poznaniu

Przybyszewskiego 49

60-355

Poznań

dr n. med. Magdalena Pawlik

magdamosti@wp.pl

tel. 61 869 13 26;
61 869 13 38

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Powstańców Wlkp. 72 

70-111 

Szczecin 

mgr Wojciech Brzóska

wojciech.brzoska@spsk-2.szczecin.pl

tel. 668 315 086

mgr Ewa Cichocka

ecichocka123@gmail.com

tel. 887 663 730;
786 865 083

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Arkońska 4

71-455

Szczecin

dr n.med Marta  Gryczman

ziemba@op.pl

tel. 91 813 96 11;
91 813 96 15;
505 350 290;
fax 91 813 96 19

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Klinika Nefrologii

Wo?oska 137

02-507

Warszawa

dr hab. med. Karolina K?dzierska-Kapuza

karolina.kedzierska@gmail.com

tel. 477221918;
477221217;
509316959

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus 

Nowogrodzka 59

02-006

Warszawa 

mgr Anna Lis

anna.lis2@uckwum.pl

tel. 22 502 17 83;
507 121 381

lek. med. Dorota Miszewska-Szyszkowska

 

tel. 22 502 17 07,
22 502 12 32;
22 502 21 29;
fax 22 502 21 26
 

dr n. med. Natalia Miko?ajczyk - Korniak

lek. med. Robert ?wider

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Centralny Szpital Kliniczny

Banacha 1a

02-097

Warszawa

mgr Krzysztof Zaj?c

krzysztofzajac85@gmail.com

tel. 604 434 115

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Al. Dzieci Polskich 20

04-730

Warszawa

dr n. med. Jacek Rubik

j.rubik@ipczd.pl

tel. 22 815 19 97

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej 

Borowska 213

50-556

Wroc?aw

dr hab. med. Dorota Kamińska

dawcanerki@usk.wroc.pl

tel. 885 853 058

dr n. med. Renata K?ak

mgr Joanna Leginowicz

lek. med. Pawe? Poznański

mgr Aneta Postó?

 

 

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

免费人成