Strona g?ówna

 

Krajowa Rada Transplantacyjna

 

               

 

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

     

Sk?ad Krajowej Rady Transplantacyjnej w kadencji 2018-2022

1)  prof. dr. hab. n. med. Lech Cierpka
2)  prof. dr. hab. n. med. Ewa Lech- Marańda
3)  prof. dr. hab. n. med. Rados?aw Owczuk
4)  prof. dr. hab. n. med. Dariusz Maciejewski
5)  prof. dr. hab. n. med. Ryszard Gellert
6)  prof. dr. hab. n. med. Jaros?aw Czubak
7)  prof. dr hab. n.med. Grzegorz Wallner
8)  prof. dr. hab. n. med. Marek R?kas
9)  prof. dr. hab. n. med. Maciej Siedlar
10) dr hab. Magda Wi?niewska
11) prof. dr hab. Pawe? ?uków
12) prof. Maria Nowacka
13) dr Joanna Ró?yńska
14) prof. dr hab. Ewa Guzik – Makaruk
15) dr hab. n. med. Artur Kamiński
16) dr hab. n. med. Izabela Uhrynowska –Tyszkiewicz
17) prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
18) dr Henryk Bursig
19) dr hab. Justyna Druka?a
20) dr hab. n. med. Jerzy Sieńko
21) dr n. med.  Monika Trujnara
22) dr hab. n. med. Jaros?aw Czerwiński
23) prof. dr. hab. n. med. Piotr Kaliciński
24) prof. dr. hab. n. med. Ryszard Grenda
25) dr n. med. Jacek Wojarski
26) prof. dr. hab. n. med. Roman Danielewicz
27) prof. dr. hab. Mariusz Ku?mierczyk
28) prof. dr. hab. n. med. Micha? Zakliczyński
29) prof. dr. hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz
30) dr hab. n. med. Maciej G?yda
31) prof. dr. hab. n. med. Sebastian Giebel

Zespó? roboczy ds. strategii i rozwoju 2020-2022

doc. Jaros?aw Czerwiński - Przewodnicz?cy zespo?u
prof. Lech Cierpka
prof. Marek R?kas
doc. Maciej G?yda
prof. Sebastian Giebel
prof. Krzysztof Zieniewicz
dr Jacek Wojarski
prof. Piotr Kaliciński
dr Justyna Druka?a
prof. Micha? Zakliczyński
dr Monika Trujnara
prof. Ryszard Gellert

Zespó? ds. opinii prawnych i regulacji mi?dzynarodowych

prof. Ewa Guzik-Makaruk - Przewodnicz?ca zespo?u
prof. Roman Danielewicz
prof. Pawe? ?uków
prof. Maria Nowacka
dr Joanna Ró?yńska
doc. Jaros?aw  Czerwiński
doc. Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
prof. Krzysztof Zieniewicz

Aktualizacja 16.01.2019 r.

© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

 

免费人成