Strona g?ówna

 

Konsultanci w dziedzinie transplantologii klinicznej

 

               

 

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

     

TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA

Konsultant Krajowy

Prof. dr hab. med. Lech Cierpka
Oddzia? Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Miel?ckiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24
telefon: 32 259 15 20
fax: 32 259 10 52

Konsultanci Wojewódzcy

Województwo

Imi? i Nazwisko

Adres

dr med. Pawe? Chudoba

Kliniczny Oddzia? Chirurgii Transplantacyjnej
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SPZOZ we Wroc?awiu
ul. Weigla 5
50-981 Wroc?aw

tel. 261 660 247
e-mail: pchudoba@4wsk.pl

DOLNO?L?SKIE

dr hab. med. Maciej S?upski

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
Klinika Chirurgii W?troby i Chirurgii Ogólnej
ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9,
85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-47-30
fax 52 585-40-16
e-mail: klinchir@cm.umk.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE

prof. dr hab. med. S?awomir Rudzki

I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia ?ywieniowego UM  w Lublinie, 
ul. Jaczewskiego 8,
20-090 Lublin

tel. 81 724-48-29
fax 81 724-48-34,
e-mail: slawomir.rudzki@umlub.pl

LUBELSKIE

 prof. dr hab. med. Maciej G?yda

Szpital Wojewódzki
Oddzia? Transplantologii i Chirurgii
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

tel/fax 61 820 62 26

LUBUSKIE

dr hab. med. Adam Durczyński

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1
im. N. Barlickiego UM w ?odzi
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
90-153 ?ód?, ul. Kopcińskiego 22

tel. 42 677 67 55

?ÓDZKIE

prof. dr hab. med. Piotr Przyby?owski

?l?skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul. Marii Curie-Sk?odowskiej 9
41-800 Zabrze

tel. 32 373 36 89

MA?OPOLSKIE

prof. dr hab. med. S?awomir Nazarewski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

tel. 22 599 24 67
fax 22 599 14 68
slawomir.nazarewski@wum.edu.pl

MAZOWIECKIE

dr med. Pawe? Chudoba

Kliniczny Oddzia? Chirurgii Transplantacyjnej
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SPZOZ we Wroc?awiu
ul. Weigla 5
50-981 Wroc?aw

tel. 261 660 154
fax 261 660 156
e-mail: pchudoba@4wsk.pl

OPOLSKIE

dr med. Agnieszka Gala-B??dzińska

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2
im. ?w. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
O?rodek Dializoterapii
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

tel. 17 866 64 045
fax 17 866 64 048

abladzinska@szpital2.rzeszow.pl

PODKARPACKIE

prof. dr hab. med. Marek Gacko

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia?ymstoku
Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji
ul. M. Sk?odowskiej-Curie 24A, 15-276 Bia?ystok

tel. 85 746 82 77
fax 85 746-88-96
chirnacz@umb.edu.pl

PODLASKIE

dr med. Justyna Bigda

Gdański Uniwersytet Medyczny,
Katedra Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
ul. Smoluchowskiego 17,
80-214 Gdańsk

tel. 58 349 30 10,

POMORSKIE

Dr hab. med. Grzegorz Budziński

SP Szpital Kliniczny im. A. Miel?ckiego SUM
Katedra i Klinika  Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

tel. 32 259 15 20,
tel./fax. 32 255 50 52
e-mail: chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl

 

?L?SKIE

dr med. Jacek Bicki

Wojewódzki Szpital Zespolony
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

tel/fax 41 36 71 571
email: jackibicki@wp.pl

?WI?TOKRZYSKIE

dr med. Leszek Adadyński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. ?o?nierska 18
10-561 Olsztyn

tel. 89 670 91 43; 89 670 91 46
e-mail: adadleszek@o2.pl

WARMI?SKO-MAZURSKIE

prof. dr hab. med. Maciej G?yda

Oddzia? Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-749 Poznań

tel. 61 821 22 27, 61 821 22 28

WIELKOPOLSKIE

Prof. dr hab. med. Bogus?aw Machaliński

Zak?ad Patologii Ogólnej
ul. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin

Oddzia? Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin

kw_transplant@pum.edu.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE

Aktualizacja 20.01.2022 r.

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

 

免费人成