Strona g?ówna

 

O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe

 

               

 

Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
O?rodki dawców szpiku 
O?rodki kwalifikuj?ce 

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

GLIWICE

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
ul.Wybrze?e Armii Krajowej 14
44-100 Gliwice

tel.:32 278 84 17

fax 32 278 81 99
mail:  chirurgia@io.gliwice.pl
Kierownik : prof. dr hab. med. Adam Maciejewski

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddzia? w Gliwicach
ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15

44-102 Gliwice

tel. centrala: 32 278 86 66, 32 278 88 77

fax: 32 231 35 12

Dyrektor: prof. dr hab. med. Krzysztof Sk?adowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia dla:
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Warszawie,

ul. W.K. Roentgena 5,
02-781 Warszawa
w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u w Gliwicach -  Kliniki Chirurgii Onkologicznej i  Rekonstrukcyjnej,
ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie twarzy
* data wydania pozwolenia:   25.08.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

*przechowywanie i przeszczepianie kończyny górnej od zmar?ych dawców
* data wydania pozwolenia:   20.03.2015
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *przechowywanie i przeszczepianie tkanek i narz?dów szyi
dla: Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa) w ramach dzia?alno?ci zak?adu leczniczego: Szpitala Instytutu Oddzia? w Gliwicach (ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice)
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
* data wydania pozwolenia:   10.11.2020
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

TRZEBNICA

Oddzia? Chirurgii Ogólnej,
Pododdzia?  Replantacji Kończyn,
Szpital im. ?w. Jadwigi ?l?skiej w Trzebnicy,
ul. Prusicka 53/55  55-100  Trzebnica,
tel. 71 312 09 75, 71 312 12 36,

Fax 71 312 06 87,
Koordynator transplantacyjny: dr med. Adam Che?moński
Ordynator:
Prof. dr hab. med. Jerzy Jab?ecki

Szpital im. ?w. Jadwigi ?l?skiej w Trzebnicy,
ul. Prusicka 53/55 55-100 Trzebnica,
tel. 71 312 09 20, 71 312 06 08

fax 71 312 14 98
Dyrektor: Mariusz Misiuna


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i przeszczepianie kończyny górnej od zmar?ych dawców
* data wydania pozwolenia:   22.10.2015
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

WROC?AW

Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii R?ki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroc?awiu
tel. 71 734 38 00
fax 71 734 38 09
Kierownik: dr hab. Jerzy Gosk, prof. nadzw. UMW

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
Dyrektor: Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przechowywanie i allogenne przeszczepianie kończyny górnej, w ramach dzia?alno?ci Klinik: Chirurgii Urazowej i Chirurgii R?ki, Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Translantacyjnej, Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   4.05.2015
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

ZABRZE

Katedra i Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ?UM
ul. M.Sk?odowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
fax 32 278 43 34
Kierownik: dr hab. med. Tomasz Hrapkowicz

?l?skie Centrum Chorób Serca
ul. M.Sk?odowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34,
fax 32 278 43 34
Dyrektor: Prof. dr hab. med. Marian Zembala


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przechowywanie i przeszczepianie z?o?onych unaczynionych przeszczepów tkanek szyi powi?zanych z zastosowaniem komórek krwiotwórczych szpiku
w ramach dzia?alnosci Katedry i Oddzia?u Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ?UM

* data wydania pozwolenia: 05.11.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

 

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

 

免费人成