CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

http://twitter.com/Poltransplant

Ustawowe Rejestry Transplantacyjne
Koordynatorzy ?ywego dawcy

Solidarnie dla transplantacji. Zgoda na ?ycie. zgodanazycie.pl

Kampania ?Solidarnie dla transplantacji” kontynuowa?a dzia?ania rozpocz?te w 2015 roku pod has?em ?Zgoda na ?ycie”. Kampoania zakończy?a si? w grudniu 2020 r. Projekt by? realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej i finansowany ze ?rodków Ministra Zdrowia.

Wi?cej informacji na stronie internetowej kampanii www.zgodanazycie.pl

Spotkania kierowników o?rodków transplantacyjnych

Transplantation contact list

Competent Authorities for Organ Donation and Transplantation

Krajowa Rada Transplantacyjna 2014-2018, Zespó? do spraw opinii prawnych i regulacji mi?dzynarodowych:

OPINIA w sprawie sposobu wyra?ania sprzeciwu na pobranie narz?dów od osoby ma?oletniej

OPINIA w sprawie sposobów dokumentowania sprzeciwu dawcy za ?ycia wyra?onego ustnie w obecno?ci dwóch ?wiadków w dokumentacji medycznej

Nowe zasady dystrybucji i alokacji narz?dów

Zasady alokacji i dystrybucji rogówek pobranych od zmar?ych dawców

Zasady alokacji nerek i trzustek

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/25/UE
z dnia 9 pa?dziernika 2012 r.
ustanawiaj?ca procedury przekazywania informacji w zwi?zku z wymian? mi?dzy państwami cz?onkowskimi narz?dów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

ETPOD European Training Program on Organ Donation

 

CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE DO SPRAW TRANSPLANTACJI "POLTRANSPLANT"
02-001 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 87,

Dyrektor: dr hab. n. med. Artur Kamiński

CENTRALA
TEL. (+48) 22 621 22 40;
(+48)  22 621 49 50

SEKRETARIAT
TEL. (+48) 22 622 58 06,

FAX (+48) 22 622 32 43
poniedzia?ek - pi?tek 8:00-16:00
e-mail:
transpl@poltransplant.org.pl ; sekretariat@poltransplant.pl

KOORDYNATOR POBIERANIA I PRZESZCZEPIANIA NARZ?DÓW
(ca?? dob?)
TEL. (+48) 22 622 88 78, (+48) 795 033 022, (+48) 22 629 69 99 

FAX (+48) 22 627 07 49
e-mail:
koordynator@poltransplant.pl

KRAJOWA LISTA OCZEKUJ?CYCH NA PRZESZCZEPIENIE
TEL. (+48) 22 626 80 27,  (+48) 22 626 80 28  

FAX (+48) 22 626 80 29
poniedzia?ek - pi?tek 8:00-16:00

e-mail: klo@poltransplant.pl

CENTRALNY REJESTR NIESPOKREWNIONYCH POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU I KRWI P?POWINOWEJ
TEL.(+48) 22 627 07 48,  

FAX (+48) 22 621 72 82
poniedzia?ek - pi?tek 8:00-16:00

e-mail:rejestr@poltransplant.pl ;  rejestr@szpik.info

 

 

stat4u

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

免费人成 免费观看三级aV片 日韩A片,偷偷鲁2019丫丫久久,日本熟妇乱子A片,乱人伦视频中文字幕. 日本肉肉大片在线观看 男人把女人桶到喷白浆的视频 人妻中文